Sáng ngày 16/4/2018, tổ chuyên môn Vật lý-Tin học kết hợp với các tổ chuyên môn trong nhà trường và Đoàn thanh niên đã tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh thông qua cuộc thi ...